Meteen naar de inhoud

Inkomensconsulent

In de beroepsopleiding Inkomensconsulent komt alles aan bod wat u nodig heeft om zelfstandig bijstandsaanvragen te beoordelen en af te handelen.

De opleiding bestaat uit 30 modules die een solide basis bieden om in de praktijk uw rol goed te vervullen. We besteden veel aandacht aan de Participatiewet en het locale beleid. Dit doen wij aan de hand van een zelfontwikkeld studieboek en aan de hand van praktijkcases die door cursisten kunnen worden ingebracht. Een overzicht van de modules van de Participatiewet vindt u onderaan deze pagina.

Heb je een vraag? Neem dan gerust contact op met onze opleidingsadviseur: Robert Stravers
+31 (0) 6 51 632 655

11 weken (3 dagdelen per week) | hbo-niveau

Deze opleiding kan worden uitgebreid met de volgende onderdelen.
Inhoud opleiding:​

  • Training gesprekstechnieken
  • Training confronterend gesprek
  • Training controlerend huisbezoek
  • Training Emotie en Agressie – Veiligheidsprotocol
  • Training Fraudealertheid
  • Training Documenten & salarisstroken lezen
  • Training Juridisch rapporteren
  • SMART-werken (werkorganisatie)

Niveau opleiding

De beroepsopleiding wordt gegeven op hbo-niveau.

Lengte opleiding

De beroepsopleiding wordt wekelijks verzorgd over een periode van tien weken. Het programma wordt op vaste lesdagen aangeboden. Dit kan op maandag-, woensdag- en vrijdagavond. Daarnaast wordt deze opleiding ook gegeven op dinsdag-, donderdag- en zaterdagmorgen.

Doel opleiding

Na afloop van de beroepsopleiding hebben de deelnemers voldoende inhoudelijke kennis meegekregen voor het beoordelen en afhandelen van een bijstandsaanvraag, aanvraag IOAW en aanvraag bijzondere bijstand.

Voor wie

De beroepsopleiding is bestemd voor (toekomstige) klantmanager/consulenten Inkomen van een gemeentelijke Sociale Dienst.

Vooropleiding

Minimaal hbo-denkniveau en hbo-werkniveau. Liefst blijkend uit een hbo-diploma.

Vrijstellingen

Als u minder dan zes maanden voor aanvang van de beroepsopleiding een lesmodule of vaardigheidstraining heeft gevolgd, dan kan vrijstelling voor dit onderdeel worden verleend.

Studiebelasting

Voor deze beroepsopleiding geldt een studiebelasting van 24 uur per week, waarvan 12 uur klassikale lessen plus 12 uur thuisstudie per week.

Studiemateriaal

Syllabus: Deelnemers krijgen een syllabus met een overzicht en samenvatting van de onderwerpen die worden behandeld tijdens de beroepsopleiding, actuele jurisprudentie en het opleidingsprogramma.

Literatuur:
Praktijkboek Participatiewet van Dienst Opleidingen.

Aanvullend lesmateriaal:
Tijdens de opleiding worden geanonimiseerde praktijkdossiers gebruikt door de deelnemers.

Kwalificaties

De beroepsopleiding wordt branche-erkend en maakt onder meer deel uit van het interne opleidingsaanbod van de gemeente Rotterdam. Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Toetsing

Iedere week vindt er een toets plaats met de tot dan toe behandelde stof. De opleiding wordt afgesloten met een vier uur durende eindtoets, deze eindtoets bestaat uit het afhandelen van een dossier, het beantwoorden van open en meerkeuzen vragen.

Werkwijze

Drie keer per week wordt klassikaal onderwijs gegeven aan de hand van het Praktijkboek Participatiewet en een syllabus. De dagelijkse praktijk wordt hierbij zo dicht mogelijk benaderd door te werken met geanonimiseerde dossiers.

Deelnemers maken zelfstandig of in kleine groepen (huiswerk)opdrachten om stapsgewijs en geleidelijk tot bepaalde kennis en inzichten te komen. Daarnaast voeren zij met elkaar meningsvormende of probleemoplossende gesprekken over specifieke onderwerpen uit de Participatiewet. De groepsdynamiek van klassikaal lesgeven geeft meerdere inzichten en versterkt het leerproces.

Terugbelverzoek

Heeft u nog vragen over de opleiding en wilt u hierover teruggebeld worden? Vul dan het contactformulier in en we bellen u zo spoedig mogelijk terug.

Offerte aanvragen

Heeft u belangstelling voor een opleiding, cursus of training van Axiflex Academy en wilt u een persoonlijke offerte ontvangen?