Meteen naar de inhoud

Vaardigheidstrainingen

Ga de confrontatie aan met jezelf en je beroepsomgeving en ontwikkel de noodzakelijke vaardigheden voor het werken bij de gemeente.

Je kunt nog zo sterk zijn in de theorie, als je niet over de vaardigheid beschikt deze op een gepaste wijze in te zetten, kom je nergens. De trainingen van Axiflex Academy bieden een verdieping in jezelf om te komen tot het beter hanteren van de communicatie en emoties van jezelf en van anderen. Gegeven door ervaren trainers en met gebruikmaking van
trainings acteurs.

Training
Coachingsvaardigheden voor kwaliteitsmedewerkers

Als kwaliteitsmedewerker gaat u gericht aan de slag om mensen praktisch te coachen op aandachtspunten die voortkomen uit functionerings- en beoordelingsgesprekken

 • Duur: 8 dagdelen
 • Opleiding: hbo-niveau

Training
Confronterend gesprek

In de training Confronterend gesprek krijgt u techieken aangereikt om volgens een vaste structuur (het trechtermodel) een confronterend gesprek te voeren, met als resultaat een bekennende verklaring of afronding van het onderzoek met de conclusie dat geen fraude gepleegd is.

 • Duur: 2 dagdelen
 • Opleiding: hbo-niveau

Training
Controlerend huisbezoek

De training Controlerend huisbezoek laat zien hoe u een huisbezoek aflegt volgens de juiste procedures, maar laat u ook praktisch oefenen met verschillende situaties.

 • Duur: 6 dagdelen
 • Opleiding: hbo-niveau

Training
Emotie en agressie (veiligheidsprotocol)

Tijdens de Participatiewet Update wordt ingegaan op de meest recente ontwikkelingen vanuit wetgeving en jurisprudentie.

 • Duur: 1 middag
 • Opleiding: hbo-niveau

Training
Gesprekstechnieken

In deze training wordt getest welke interpersoonlijke communicatiestijl u hanteert, en leert u herkennen welke stijlen anderen gebruiken.

 • Duur: 4 dagdelen
 • Opleiding: hbo-niveau

Training
Groepswijze aanpak

De training Groepsgewijze aanpak geeft u technieken om succesvol een training te organiseren en begeleiden, om daarmee de kansen van werkzoekenden op de arbeidsmarkt te vergroten.

 • Duur: 4 dagdelen
 • Opleiding: hbo-niveau