Meteen naar de inhoud

Kwaliteitsmedewerker Inkomen

De beroepsopleiding Kwaliteitsmedewerker Inkomen voorziet in de behoefte vanuit de praktijk aan een opleiding waarin zowel aandacht is voor de juridische inhoud van het sociaal domein als voor de coachingsvaardigheden die nodig zijn voor deze functie.

Ook wordt aandacht besteed aan de positionering van de kwaliteitsmedewerker binnen de driehoek manager, gecoachte medewerker en kwaliteitsmedewerker. Hiermee is deze opleiding gericht op alle facetten van de functie van kwaliteitsmedewerker als professional.

Heb je een vraag? Neem dan gerust contact op met onze opleidingsadviseur: Robert Stravers
+31 (0) 6 51 632 655

26 weken (duaal) | hbo-niveau

Inhoud opleiding

 • Module 1: Participatiewet 2020 verdieping (4 x 3 uur)
 • Module 2: Algemene Rechtskennis verdieping (4 x 3 uur)
 • Module 3: Belastingwetten 2020 verdieping (2 x 3 uur)
 • Module 4: Positionering (4 x 3 uur)
 • Module 5: Presentatietechnieken (2 x 3 uur)

Coachings
vaardigheden

 • Module 1: Engagement en leerroute (2 x 3 uur)
 • Module 2: Persoonlijkleiderschap (2 x 3 uur)
 • Module 3: Concept coachen (2 x 3 uur)
 • Module 4: Constructief beïnvloeden (4 x 3 uur)
 • Module 5: Situationeel coachen (2 x 3 uur)
 • Module 6: Oplossingsgericht coachen (2 x 3 uur)
 • Module 7: Management en Groepsdynamiek (2 x 3 uur)

Niveau opleiding

De beroepsopleiding wordt gegeven op hbo-niveau.

Lengte opleiding

De beroepsopleiding wordt wekelijks verzorgd over een periode van 26 weken. Het cursusprogramma beslaat 16 dagdelen coaching en 14 dagdelen klassikale theorieën in de praktijk. Dit kan indien gewenst uitgebreid worden met aanvullende modules. Gedurende de opleiding volgt u diverse trainingen die u ondersteunen in de praktijk als kwaliteitsmedewerker.

Doel

Na afronding van de beroepsopleiding heeft de deelnemer kwaliteitsmedewerker voldoende kennis meegekregen om zich op professionele wijze te positioneren en in zijn rol kundig te adviseren en te coachen.

Voor wie

De beroepsopleiding is bestemd voor (toekomstige) juridisch kwaliteitsmedewerkers van een gemeentelijke Sociale Dienst.

Vooropleiding

Minimaal 2 jaar actuele werkervaring als ervaren klantmanager Inkomen.
Brede kennis van de Participatiewet.
Werk- en denkniveau: hbo (liefst blijkend uit een diploma).

Vrijstellingen

Als u minder dan zes maanden voor aanvang van de beroepsopleiding één van de lesmodule of vaardigheidstraining heeft gevolgd kan vrijstelling voor dit onderdeel worden verleend.

Studiebelasting

Voor deze beroepsopleiding geldt een studiebelasting van 12 uur per week.

Studiemateriaal

Syllabus: Deelnemers krijgen een syllabus uitgereikt met een overzicht en samenvatting van de onderwerpen die worden behandeld tijdens de beroepsopleiding, actuele jurisprudentie en het opleidingsprogramma.
Literatuur:
Praktijkboek juridisch kwaliteitsmedewerker Inkomen, uitgave van Dienst Opleidingen Rotterdam.
Aanvullend lesmateriaal:

Kwalificaties

De beroepsopleiding wordt branche-erkend en maakt onder meer deel uit van het interne opleidingsaanbod van de gemeente Rotterdam. Deelnemers worden opgeleid voor het Brevet JKSZ.

Toetsing

De opleiding kan worden afgesloten met een branche erkend eindexamen.

Werkwijze

De opleiding volgt drie sporen. In de eerste plaats is dit het spoor van coaching. Via dit spoor worden algemene coachingstechnieken bijgebracht en wordt geoefend met de toepassing in de praktijk. Het tweede spoor betreft de functie-inhoud, positionering en de staf/lijn-dynamiek. Het derde spoor omvat inhoudelijke modules over het desbetreffende werkveld waarbij wordt stilgestaan bij de meest recente ontwikkelingen in wetgeving, jurisprudentie en beleid.

Er zal vanuit een praktijkboek worden gewerkt waarin de deelnemer de eigen vordering bij kan houden en die meteen als naslagwerk dient voor de coachingsvaardigheden en -technieken. De inhoudelijke wetstechnische verdieping zal in een aparte syllabus worden opgenomen.

Uitbreidings
mogelijkheden

Applicatietraining KiC (kwaliteit in Controle) voor kwaliteitsmedewerker

Applicatietraining GWS4all/Socrates voor kwaliteitsmedewerker

Overzicht modules

Juridisch kwaliteitsmedewerker JKSZ

 • Voorliggende voorzieningen (ZW/WW/WIA/loondoorbetaling/TW) (3 uur)
 • Voorliggende voorzieningen 2 (ANW, WMO, WSF) (3 uur)
 • Inlichtingenplicht (3 uur)
 • Opschorting, intrekking, terugvordering (3 uur)
 • Boete (3 uur)
 • Gezamenlijke huishouding (3 uur)
 • Vermogen (3 uur)
 • Zelfstandigen (3 uur)
 • Bezwaar en beroep (3 uur plus bijwonen zitting)
 • Inkomstenverrekening (2 x 3 uur)

 

Module 2 Algemene rechtskennis (2x 3 uur)

 • Arbeidsrecht
 • Bestuursrecht
 • Hypotheekrecht
 • Personen en Familierecht
 • Privaatrecht
 • Rechtsbescherming tegen de overheid

 

Module 3 Belastingwetten 2020

 • Fiscaliteit (2 x 3 uur)

 

Module 4 Positionering

 • De functie-vereisten en de invulling daarvan
 • De positie van de kwaliteitsmedewerker in het team
 • De professionele relatie met de teamchef

 

Module 5 Presentatietechnieken

 • Didactisch presenteren (3 x 3 uur)
 • Vormen van kennisoverdracht (3 uur)
 • Prezi (3 x 3 uur)

Terugbelverzoek

Heeft u nog vragen over de opleiding en wilt u hierover teruggebeld worden? Vul dan het contactformulier in en we bellen u zo spoedig mogelijk terug.

Offerte aanvragen

Heeft u belangstelling voor een opleiding, cursus of training van Axiflex Academy en wilt u een persoonlijke offerte ontvangen?