Meteen naar de inhoud

Controlerend huisbezoek

Een huisbezoek is een ingrijpende gebeurtenis voor de bewoner. Daarom moet een dergelijk bezoek verlopen volgens bepaalde richtlijnen.

De training Controlerend huisbezoek laat zien hoe u een huisbezoek aflegt volgens de juiste procedures, maar laat u ook praktisch oefenen met verschillende situaties. Waar moet u op letten als u op huisbezoek gaat? En wat als u iets onverwachts treft aan de andere kant van de deur?

Heb je een vraag? Neem dan gerust contact op met onze opleidingsadviseur: Robert Stravers
+31 (0) 6 51 632 655

6 dagdelen | hbo-niveau

 • Protocol ‘Controlerend huisbezoek’ opdrachtgevende gemeente
 • Procedures, samenwerking, gesprekstechniek en veiligheid
  Praktijk (4 x 3 uur):
 • Oefenen van praktijksituaties met acteur in simulatieruimte
 • Feedback en observatie via live video-opnames van rollenspellen
  Rapporteren (1 x 3 uur):
 • Praktisch rapporteren en oefenen met eigen dossiers

Niveau opleiding

De beroepsopleiding wordt gegeven op hbo-niveau.

Lengte opleiding

De lengte van de training is zes dagdelen.

Doel opleiding

Na afloop van de training hebben de deelnemers voldoende inhoudelijke kennis meegekregen en geoefend met praktijksituaties om een controlerend huisbezoek veilig af te leggen volgens de meest recent beschreven procedures van de opdrachtgever en jurisprudentie. Ook hebben de deelnemers geoefend met het maken van een volledige rapportage na afloop van het huisbezoek die voldoet aan de eisen van de opdrachtgever en van de relevante beroepsinstanties.

Voor wie

De training controlerend huisbezoek is bestemd voor klantmanagers en handhavers gemeentelijke Sociale Dienst, medewerkers (sociale) wijkteams, leerplichtambtenaren, consulenten WMO en indicatieadviseurs.

Vooropleiding

Er is geen specifieke vooropleiding vereist.

Vrijstellingen

Niet van toepassing.

Studiebelasting

Voor deze training geldt een studiebelasting van eenentwintig uur.

Studiemateriaal

Syllabus: Deelnemers krijgen een syllabus uitgereikt met een overzicht en samenvatting van de onderwerpen die worden behandeld tijdens de training en het programma.

Kwalificaties

De training Controlerend huisbezoek wordt branche-erkend en maakt onder meer deel uit van het interne opleidingsaanbod van de gemeente Rotterdam. Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Opbouw training

 • Dagdeel 1: theorie. Als basis dient het ‘Protocol Controlerend huisbezoek’ van de opdrachtgevende gemeente. Behandeld worden: wettelijk kader, procedures, veiligheid, samenwerking met koppelgenoot, tactische aanpak; stappenplan onderzoek.
 • Dagdeel 2, 3, 4 en 5: praktijk. Op locatie oefenen met een acteur, live opnamen van rollenspel voor observatie overige cursisten en als ondersteuning bij feedback. Overige cursisten observeren op de volgende onderdelen: procedures, samenwerking, gesprekstechniek en veiligheid.
 • Dagdeel 6: rapporteren. Ingeleverde rapportages worden besproken en getoetst aan de regels van opdrachtgever en bezwaar- en beroepsinstanties. Bij dit onderdeel is een medewerker van de gemeentelijke afdeling Juridische Zaken aanwezig.

Toetsing

Er is geen sprake van examinering.

Terugbelverzoek

Heeft u nog vragen over de opleiding en wilt u hierover teruggebeld worden? Vul dan het contactformulier in en we bellen u zo spoedig mogelijk terug.

Offerte aanvragen

Heeft u belangstelling voor een opleiding, cursus of training van Axiflex Academy en wilt u een persoonlijke offerte ontvangen?