Meteen naar de inhoud

Klachtencoördinator

Hebt u een klacht?

Bij Axiflex Academy zetten we ons in om goed onderwijs te verzorgen. Dat doen we op een vertrouwde en professionele manier, met respect voor de cursist en medewerker. Toch kan het voorkomen dat u onvrede ervaart over de door ons verleende dienstverlening. U kunt bijvoorbeeld een klacht hebben over de wijze waarop u als persoon behandeld bent. Een klacht kan ook betrekking hebben op het onderwijs, de organisatie, de procedures, et cetera. In al dat soort voorvallen willen we graag uw mening horen. Uiteraard met het doel om samen tot een bevredigende oplossing te komen.

Elke cursist of medewerker kan een klacht indienen. Dit kan middels een email aan de klachtencoördinator. Iedere klacht zal zorgvuldig behandeld worden. Ook zal beoordeeld worden of de aard van de klacht een incident is of dat structureel zaken moeten worden opgepakt en verbeterd. Binnengekomen klachten worden binnen vijf werkdagen besproken in een overleg van Onderwijszaken. Daar worden de klachten uitgezet bij de personen in de afdeling die voor het oplossen ervan verantwoordelijk zijn. De indiener ontvangt bericht van ontvangst en een opgave van de termijn waarin het aangekaart wordt, en hoe de klacht opgelost of opgepakt wordt.

Procedure klachtenafwikkeling

Nadat een klacht is afgewikkeld, ontvangt de indiener hiervan ook een bericht. Ook wordt de indiener erop gewezen dat zij/hij in beroep kan gaan bij de onafhankelijke Beroepscommissie Klachtenafhandeling, als de indiener het niet eens is met de wijze van afhandeling. Voor elke klacht geldt dat deze eerst op het laagst betrokken operationele niveau ingediend en behandeld moet worden. Als men het niet eens is met de geboden oplossing, dan kan men naar de Klachtencoördinator. De volgende stap is naar de beroepscommissie gaan, en tenslotte naar de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen.

Het adres van de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen is:
Bordewijklaan 46,
Postbus 90600,
2509 LP Den Haag
(www. degeschillencommissie.nl)

Vindt u het moeilijk uw klacht onder woorden te brengen?

U kunt hulp krijgen. Neem hiervoor rechtstreeks contact op met de klachtencoördinator, Robert Stravers:
Direct nummer: +31 6 51 63 26 55

Let op: Axiflex Academy behandelt geen anonieme klachten. Vermeld dus altijd uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.